Information om Knattehoppning och Clear Round

När Munkedals Ridklubb arrangerar klubbtävlingar i hoppning brukar det för det mesta ingå en del som kallas för Knattehoppning och en del som heter Clear Round.

Knattehoppning
Dagen brukar starta med Knattehoppning, som finns i hinderhöjderna 10cm, 20cm, 30cm, 40cm och 50cm. När man anmäler sig till klubbtävlingen och väljer att starta med sin ponny eller häst i en eller två av dessa höjder så ingår man i knattehoppningen.

När man deltar på någon av knattehoppningens höjder, får man hoppa en bana på den hinderhöjden man anmält sig till. Banskissen som finns på anslagstavlan visar i vilken ordning och i vilken riktning hindrena ska hoppas. Om man klarar alla hinder utan att riva något och utan att vägra (stanna framför eller springa vid sidan av) kallas det att man är felfri, och får då en rosett som pris. Rosettutdelningen sker gemensamt efter alla har hoppat klart efter 50cm, och då samlas alla felfria ryttare i ridhuset för prisceremoni.

Att starta i knattehoppningen kostar 50kr per gång du startar. Man får inte starta fler än 2 gånger per tävling på samma häst. Om man vill hyra en ridskolehäst pratar man först med sin ridlärare, sedan kostar det 50kr/häst att hyra den på tävlingsdagen.

Clear Round
Efter Knattehoppningen går vi vidare med Clear Rounden. Den startar med 60cm, och fortsätter sedan med tiocentimetersintervaller upp till maxhöjden 110cm.

Banan brukar bestå av 7-9 hinder och banskissen visar vilka hinder som ingår i klassen, samt i vilken ordning och i vilken riktning som de ska hoppas. Klarar man alla hinder i rätt orning utan att riva eller vägra kallas det Clear Round = felfri runda. Är man felfri får man en rosett på vägen ut från tävlingsbanan.

Att starta i Clear Rounden kostar 70kr per gång du startar. Man får inte starta fler än 2 gånger per tävling på samma häst. Om man vill hyra en ridskolehäst pratar man först med sin ridlärare, sedan kostar det 50kr/häst att hyra den på tävlingsdagen.

Lycka till på Knattehoppningen och Clear Rounden!