Medlemskap

Medlemskap i MRK

För att få rida, träna och tävla hos oss och för att försäkringen ska gälla, krävs att du betalt din medlemsavgift för innevarande år. Om du inte redan är medlem sätt in medlemsavgiften på klubbens bankgiro snarast!

Medlemsavgift 2022:
Junior 305 kr/år
Senior 455 kr/år
Familj 760 kr/år

Stödmedlem 150 kr/år (i detta medlemsskap ingår ingen försäkring))

Som ridande medlem åtar man sig att sälja fem häften av Idrottsrabatten varje termin samt utföra 4 ideella arbetstimmar till exempel genom att delta på arbetsdagar eller vara med i någon av våra arbetsgrupper. För barnen ligger självklart detta ansvar på vårdnadshavaren.

Bankgr.nr: 5761- 5205
Glöm inte uppge namn, adress & personnummer & telefonnummer.

Vill du få fortlöpande medlemsinfo via e-post, kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du här.