US – Styrelse

I styrelsen 2022 sitter följande:

Ordförande: Ingrid Öhman
Vice ordförande: Wilma Olsén
Sekreterare:
Kassör:

Ledamöter:

 

Suppleanter: