Vi välkomnar vår nya ordförande!

Efter årsmötet den 25 februari välkomnar vi Lars Mohlin som klubbens nya ordförande! Lars har suttit som ledamot i styrelsen i flera år och är ett välkänt ansikte för många då han har tre döttrar som rider på klubben.
.
Vi tackar samtidigt Gunilla Hay för de år hon suttit som ordförande, och även för alla år som hon varit klubbens kassör. Gunilla har under åren lagt ner både själ och hjärta i Munkedals Ridklubb så vi har otroligt mycket att tacka henne för!
.
Vi tackar också Ann-Louise Johansson och Therese Myllykangas för deras år i styrelsen.
.
Styrelsen för Munkedals Ridklubb 2021:
Lars Mohlin ordförande
Camilla Bernhardtz vice ordförande
Anna Holme sekreterare
Gisela Lindström kassör
Caroline Blom ledamot
Cathrin Therkildsen ledamot
Mikael Sandblom suppleant
Lina Bratt suppleant
Lovisa Hallgren suppleant
Linnea Johansson suppleant