Grundformulär!

Vi använder nu Sportadmin, vilket innebär att vi har alla medlems-, ridgrupps- och faktureringsuppgifter samlade!

Stort tack till alla som har fyllt i grundformuläret! Ni som inte har gjort det gör det enkelt genom att klicka på länken ovan.

Nu är det slut med pappersformulär och postit-lappar 🙂 All uppdaterad information går in i adminsystemet direkt från er 🙂