Årsmöte!

På årsmötet 19/2 valdes Gunilla Hay till ordförande.
Ungdomssektionen (US) hade sitt årsmöte 10/2 och då valdes Ellen Åberg till ordförande i US. 
Vi har en stabil och mycket engagerad styrelse, och vi ser fram emot 2019 🙂
.